Logo
 
 
    1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
newicon ปฏิทินการเลือกตั้ง newicon

อปท.

ตำแหน่ง

สาเหตุที่มี

การเลือกตั้ง  วัน เดือน ปี

จำนวน

ที่

อำเภอ

ผถ.

ส.ถ.

วันเลือกตั้ง

วันรับสมัคร

ผู้สมัคร

หมายเหตุ

เขต

คน

1

ส.อบจ.นม.

ครบุรี

-

1

ลาออก

24 มี.ค.66

21 พ.ค.66

5 – 9 เม.ย.66

1

2

ส.อบจ.นม.

ลำทะเมนชัย

-

1

ลาออก

24 มี.ค.66

21 พ.ค.66

5 – 9 เม.ย.66

4

3

ส.อบจ.นม.

ปักธงชัย

-

1

ลาออก

24 มี.ค.66

21 พ.ค.66

5 – 9 เม.ย.66

3

4

ส.ทน.นครราชสีมา

เมือง ฯ

-

1

ลาออก

24 มี.ค.66

28 พ.ค.66

17 – 21 เม.ย.66

2

5

อบต.หนองแวง

เทพารักษ์

5

1

เสียชีวิต

18 เม.ย.66

11 มิ.ย.66

1 – 5 พ.ค. 66

1

6

อบต.หนองระเวียง

เมืองนครราชสีมา

15

1

ลาออก

1 พ.ค.66

25 มิ.ย.66

8 – 12 พ.ค.66

4

7

อบต.หนองพลวง

จักราช

8

1

เสียชีวิต

3 พ.ค.66

25 มิ.ย.66

15 – 19 พ.ค.66

4

8

อบต.ในเมือง

พิมาย

1

-

-

ผวจ.นม.มีคำสั่งให้พ้นฯ

12 พ.ค.66

9 ก.ค.66

29 พ.ค.- 2 มิ.ย.66

-

9

อบต.หนองแวง

เทพารักษ์


9

1

ลาออก

1 มิ.ย.66

23 ก.ค.66

12-16 มิ.ย.66

-

 
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
22 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนน ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุม อ.ครบุรี ,หอประชุม ทต. นกออก อ.ปักธงชัย ,หอประชุม อ.ลำทะเมนชัย และ อบจ.นครราชสีมา
17 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.
15 มี.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผุ้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 7 ได้มาตรวจติดตามการปฏิบัติงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ของสำนักงาน กกต.จว.นม.
28 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-10 มี.ค. 2566 เวลา 08.30 น.จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จำนวน 15 รุ่น โดยจัด ณ หอประชุมอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
15 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 09.00 น. ร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน
15 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 08.00 น.สนับสนุนเครื่องลงคะแนน ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ปีการศึกษา 2565
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สถานที่ปิดประกาศ และสถานที่ปิดแผ่นป้ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 (03/10/2565)
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (อบต.) (16/09/2564)
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.) (01/10/2563)
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.) (01/10/2563)
ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 (08/05/2563)
ประกาศ สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 แห่ง (05/03/2563)
ประกาศการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง อปท. 34 แห่ง (25/02/2563)
ประกาศการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง อปท. 34 แห่ง (25/02/2563)
ประกาศ สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 แห่ง (20/02/2563)
ประกาศเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 40 แห่ง (20/02/2563)
     
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook