Logo
 
 
    1  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
16 ต.ค. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภารกิจการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดี
16 ต.ค. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นได้พบปะหารือกับ หน.ไปรษณีย์ เกี่ยวกับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
11 ต.ค. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 นได้ร่วมสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 243 แห่ง
11 ต.ค. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลต้นแบบ และสื่อเผยแพร่เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ พร้อมทั้งมอบให้หมู่บ้านไม่ขายเสียงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
11 ต.ค. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.ข้าพบ พ.ต.อ.ธนัญชัย เพียรช่าง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.สมร ทองกลาง ผกก. (สอบสวน) ภ.จว.นครราชสีมา และคณะ เพื่อหารือแนวทางมาตรการในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต.
11 ต.ค. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.สังเกตการณ์ การประชุมเพื่อเเต่งตั้งตัวเเทนพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านประโดก -โคกไผ่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (อบต.) (16/09/2564)
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.) (01/10/2563)
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.) (01/10/2563)
ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 (08/05/2563)
ประกาศ สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 แห่ง (05/03/2563)
ประกาศการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง อปท. 34 แห่ง (25/02/2563)
ประกาศการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง อปท. 34 แห่ง (25/02/2563)
ประกาศ สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 แห่ง (20/02/2563)
ประกาศเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 40 แห่ง (20/02/2563)
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (07/02/2563)
     
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook