Logo
 
 
    1  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หมวดย่อย
   สถานที่ปิดประกาศ และสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ปี 2562
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น
   ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
   ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563)
รายการประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่าสุด
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (อบต.)
16/09/2564
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.)
01/10/2563
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.)
01/10/2563
ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2563
08/05/2563
ดาวน์โหลด 2617 ครั้ง
ประกาศ สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 แห่ง
05/03/2563
ประกาศการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง อปท. 34 แห่ง
25/02/2563
ประกาศการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง อปท. 34 แห่ง
25/02/2563
ประกาศ สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 แห่ง
20/02/2563
ดาวน์โหลด 916 ครั้ง
ประกาศเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 40 แห่ง
20/02/2563
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
07/02/2563
ประกาศแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
07/02/2563
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ประกาศการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
07/02/2563
ดาวน์โหลด 274 ครั้ง
ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
19/08/2562
ดาวน์โหลด 406 ครั้ง
ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
19/08/2562
ดาวน์โหลด 458 ครั้ง
ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
23/07/2562
ดาวน์โหลด 1793 ครั้ง
ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
23/07/2562
ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
23/07/2562
ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
23/07/2562
ดาวน์โหลด 473 ครั้ง
ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
19/07/2562
ดาวน์โหลด 1860 ครั้ง
ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา
09/07/2562
ดาวน์โหลด 496 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook