Logo
 
 
    1  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
   สติ๊กเกอร์ไลน์
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.5)บัญชีรายรับ(แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)
ดาวน์โหลด 1130 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.9) รายงานรายรับและรายจ่าย
ดาวน์โหลด 573 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.1)ใบรับเงิน
ดาวน์โหลด 525 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.2)ใบรับทรัพย์สิน
ดาวน์โหลด 589 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.3)ใบสำคัญรับเงิน
ดาวน์โหลด 1811 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.4)ใบรับรองการจ่ายเงิน
ดาวน์โหลด 4722 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.6)บัญชีรายจ่าย(แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)
ดาวน์โหลด 1359 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.10)หมายเหตุประกอบรายงานรายรับรายจ่าย
ดาวน์โหลด 535 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.11) แบบสรุปค่าใช้จ่าย, เอกสารนำส่ง
ดาวน์โหลด 909 ครั้ง
ที่เลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงเป็น โคราชฮอล เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา)
ดาวน์โหลด 471 ครั้ง
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา(หน้า2 จาก 2)
ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา(หน้า1จาก2)
ดาวน์โหลด 468 ครั้ง
หน่วยเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด 608 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562(แบบเอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต)
ดาวน์โหลด 1982 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562 (ใบสมัคร)
ดาวน์โหลด 2124 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562 (ตารางตรวจสอบเอกสารการสมัคร ส.ส.)
ดาวน์โหลด 3831 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562 (หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี)
ดาวน์โหลด 6708 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562 (พ.ร.ป.ส.ส.ปี 2561 เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม)
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ทะเบียนรายชื่อกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(290 แห่ง)
ดาวน์โหลด 4970 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook