Logo
 
 
    1  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
24 มิ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. อบรม ศส.ปชต.
20 มิ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565เวลา 10.00 น. ได้ร่วมประชุมชี้แจง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เ
15 มิ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 นร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
13 มิ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น.ให้ความรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน พร้อมสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
10 มิ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 นได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ณ สำนักงาน กกต.
8 มิ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น. ประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีผู้บริหารของสำนักงาน กกต.ทั้ง
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (อบต.) (16/09/2564)
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.) (01/10/2563)
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.) (01/10/2563)
ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 (08/05/2563)
ประกาศ สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 แห่ง (05/03/2563)
ประกาศการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง อปท. 34 แห่ง (25/02/2563)
ประกาศการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง อปท. 34 แห่ง (25/02/2563)
ประกาศ สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 แห่ง (20/02/2563)
ประกาศเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 40 แห่ง (20/02/2563)
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (07/02/2563)
     
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

หน้าหลัก >> สติ๊กเกอร์ไลน์
สติ๊กเกอร์ไลน์
22 สิงหาคม 2560  สุดยอด
หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook