Logo
 
 
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
24 พ.ค. 256009:00 - 15:00 น. เวลา 
กิจกรรม กกต.เคลื่อนที่
23 พ.ค. 256009:00 - 12:00 น. เวลา 
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  https://th-th.facebook.com/ectphetchabun/
facebook facebook facebook facebook