Logo
Office of Province Phichit Election Commission
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลอย่างเป็นทางการ
30/04/2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลอย่างเป็นทางการ
30/04/2564
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
05/04/2564
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
05/04/2564
แบบฟอร์มบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเทศบาล
05/04/2564
แบบฟอร์มบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเทศบาล
05/04/2564
ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(อย่างไม่เป็นทางการ)
02/04/2564
ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(อย่างไม่เป็นทางการ)
02/04/2564
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
02/04/2564
แบบฟอร์มและตัวอย่างการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
02/04/2564
ผลการรวมคะแนนนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเทศบาล 28 แห่งของจังหวัดพิจิตร (อย่างไม่เป็นทางการ)
29/03/2564
ผลการรวมคะแนนนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเทศบาล 28 แห่งของจังหวัดพิจิตร (อย่างไม่เป็นทางการ)
29/03/2564
ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
24/02/2564
ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
24/02/2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศาบล บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
24/02/2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
24/02/2564
แนวทางหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
19/02/2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
09/02/2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
09/02/2564
แบบฟอร์มแจ้งหาเสียง
08/02/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook