Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

ข้อมูลสำนักงาน
ความเป็นมา


 

 

           
     ระยะแรก (29 กรกฎาคม -5 ตุลาคม 2541)สถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 ตุลาคม 2541  ย้ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปปฏิบัติงานอาคารชั้นเดียวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้อาคารร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 1 กรกฎาคม 2543  ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่หอประชุม (หลังเก่า) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้างศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            บริเวณที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลข  ปข  428  โฉนดที่ 1759 จำนวน 1 ไร่ ที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      การลงเสาเอกก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     การควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     27-28 มกราคม 2550 ย้ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกจากหอประชุม (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อบจ.ปข.) เข้าสู่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         29 มกราคม 2550 ย้ายเข้ามาอยู่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 133/8  ถนนสุขใจ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      25 กรกฎาคม 2551  โดยท่านสุเมธ อุปนิสากร กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


            
 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook