Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกาศ
   ประกาศ
   ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส.62 ของผู้สมัคร
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
11/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
11/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
18/04/2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
18/04/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
21/03/2565
ใบสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ 2565
17/03/2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ 2565
17/03/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
08/03/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
08/03/2565
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง ส.ทต.บ้านกรูด เขต 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)"
22/02/2565
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง สมาชิก ทต.บ้านกรูด เขต 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)"
22/02/2565
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจ้างทำแผ่นพับ "ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต" และคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
22/10/2564
6.แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายฯ ของผู้สมัคร สถ.หรือ ผถ. (อบต.)
30/09/2564
3.แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการแจ้งวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร สถ.หรือ ผถ.(อบต.)
30/09/2564
การแจ้งวิธีการหาเสียงและการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายผู้สมัคร (อบต.)
30/09/2564
4.กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
30/09/2564
5.สรุปสาระสำคัญการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น (อบต.)
30/09/2564
1.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามหาเสียง สถ.ผถ. พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ.2563
30/09/2564
2.สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.)
30/09/2564
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการตัดหญ็าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาณาเขตของ สนง.ฯ
15/09/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook