Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
แบบบัญชีรายรับและรายจ่าย ส.ส. 2566 (word)
08/05/2566
ประกาศ รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส.4/23)
16/04/2566
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 1)
14/04/2566
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 2)
14/04/2566
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 3)
14/04/2566
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 (อัฟเดตล่าสุด 29/04/2566)
01/04/2566
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 (อัปเดตล่าสุด 29/04/2566)
01/04/2566
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 (อัปเดตล่าสุด 29/04/2566)
01/04/2566
ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 (อัปเดตล่าสุด 29/04/2566)
01/04/2566
ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 (อัปเดตล่าสุด 29/04/2566)
01/04/2566
ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 (อัปเดตล่าสุด 29/04/2566)
01/04/2566
คู่มือใช้งานแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด"
15/03/2566
ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค.66 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.
03/03/2566
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566
03/02/2566
ใบสมัคร กกต.เขต ส.ส.66 (word)
01/02/2566
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต ส.ส.66 (word)
01/02/2566
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต (ส.ส.)
01/02/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต. (ส.ส.)
01/02/2566
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
28/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
11/05/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook