Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
6.แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายฯ ของผู้สมัคร สถ.หรือ ผถ. (อบต.)
30/09/2564
3.แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการแจ้งวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร สถ.หรือ ผถ.(อบต.)
30/09/2564
4.กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
30/09/2564
5.สรุปสาระสำคัญการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น (อบต.)
30/09/2564
1.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามหาเสียง สถ.ผถ. พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ.2563
30/09/2564
2.สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.)
30/09/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก/สมาชิก ทต.หนองพลับ"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก/สมาชิก ทต.ไร่ใหม่"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง สมาชิก ทต.ไร่เก่า 2"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง สมาชิก ทต.ไร่เก่า 1"
07/07/2564
News ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง สมาชิก ทต.ร่อนทอง 2"
07/07/2564
News ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก ทต.ไร่เก่า"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง สมาชิก ทต.ร่อนทอง 1"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก ทต.ร่อนทอง"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก/สมาชิก ทต.ปากน้ำปราณ"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก/สมาชิก ทต.ปราณบุรี"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก/สมาชิก ทต.บ้านกรูด"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก/สมาชิก ทต.บางสะพานน้อย"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก/สมาชิก ทต.ทับสะแก"
07/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง สมาชิก ทต.คลองวาฬ 2"
07/07/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook