Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
คู่มือใช้งานแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด"
15/03/2566
ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค.66 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.
03/03/2566
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566
03/02/2566
ใบสมัคร กกต.เขต ส.ส.66 (word)
01/02/2566
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต ส.ส.66 (word)
01/02/2566
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต (ส.ส.)
01/02/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต. (ส.ส.)
01/02/2566
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
28/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
11/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
18/04/2565
ใบสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ 2565
17/03/2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ 2565
17/03/2565
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง สมาชิก ทต.บ้านกรูด เขต 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)"
22/02/2565
6.แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายฯ ของผู้สมัคร สถ.หรือ ผถ. (อบต.)
30/09/2564
3.แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการแจ้งวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร สถ.หรือ ผถ.(อบต.)
30/09/2564
4.กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
30/09/2564
5.สรุปสาระสำคัญการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น (อบต.)
30/09/2564
1.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามหาเสียง สถ.ผถ. พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ.2563
30/09/2564
2.สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.)
30/09/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง นายก/สมาชิก ทต.หนองพลับ"
07/07/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook