Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ครั้งที่ 2
03/11/2565
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้)
19/10/2565
แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
28/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
11/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
18/04/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 65
21/03/2565
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้ง ส.ทต.บ้านกรูด เขต 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)"
22/02/2565
การแจ้งวิธีการหาเสียงและการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายผู้สมัคร (อบต.)
30/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกต. 2564
31/07/2564
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศมนตรี"
06/07/2564
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
20/05/2564
การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายเทศบาล
28/03/2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกต.
30/01/2564
คู่มือจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น
19/01/2564
เอกสารเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามหาเสียงท้องถิ่น
19/01/2564
แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.ปากน้ำปราณ
08/01/2564
สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
สรุปสาระสำคัญ วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ค่าใช้จ่าย สถ./ผถ.
15/06/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต. เลขที่ 28/2563
20/04/2563
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (รับฟังความคิดเห็น)
28/02/2563
หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook