Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หน้าหลัก >> สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
17 พฤศจิกายน 2563  VDO การเลือกตั้งท้องถิ่น จว.ประจวบฯ (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  1 สปอต เชิญชวนไปเลือกตั้ง (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  2 สปอต เลือกผู้แทนที่ดี (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  3 สปอต เลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญอย่างไร (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  4 สปอต ต้านการซื้อสิทธิขายเสียง (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  ลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  ประเภทค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง โควิด 19 (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  ขั้นตอนการลงคะแนน โควิด 19 (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  วิธีต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้ง (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  ขั้นตอนลงคะแนน (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  เตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น1 (สื่ออัตลักษณ์)
17 พฤศจิกายน 2563  แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น2 (สื่ออัตลักษณ์)
หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook