Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดตรัง
03/02/2566
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ผอ.กกต.เขต และ กกต.เขต
02/02/2566
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ร่วมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
13/01/2566
วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 07.45 น. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้ออกอากาศรายการทั่วถิ่นการเมือง การประชาสัมพันธ์เชิงรุกการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตามที่ นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมาย นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ไปร่วมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังกล่าว
จัดประชุมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ประชาชน บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลละมอ
09/01/2566
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
08/01/2566
สังเกตการณ์การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
07/01/2566
ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอรัษฎา
05/01/2566
ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอสิเกา
05/01/2566
ร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านนาหาน หมู่ที่ 10 ตำบลละมอ
05/01/2566
สังเกตการณ์การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
04/01/2566
ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอย่านตาขาว
04/01/2566
ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอปะเหลียน
04/01/2566
ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอวังวิเศษ
28/12/2565
ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2565
25/12/2565
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
25/12/2565
ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2565
24/12/2565
ร่วมสังเกตการณ์การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
24/12/2565
ร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
14/12/2565
ร่วมประชุมชี้แจงข้อกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
13/12/2565
บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในโครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
09/12/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook