Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)
23/11/2564
จัดฝึกอบรมวิทยากรอำเภอเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 1–2
10/11/2564
จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
27/10/2564
ควบคุมการทำลายบัตรเลือกตั้ง
21/09/2564
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและความสำคัญของจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
17/09/2564
บรรยายให้ความรู้ “การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น”
17/09/2564
ร่วมสังเกตุการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล่วงแทนตำแหน่งที่ว่าง
13/09/2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล่วงแทนตำแหน่งที่ว่าง
09/09/2564
บรรยาย เรื่องประชาธิปไตยของประชาชน
14/08/2564
ประชุมระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
26/04/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลสิเกา
26/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลห้วยนาง
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลเมืองกันตัง
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบางเป้า
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลควนธานี
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลท่าพญา
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลนาตาล่วง
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลห้วยยอด
24/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลคลองเต็ง
24/03/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook