Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำภูราแทนตำแหน่งที่ว่าง
22/06/2565
จัดกิจกรรมขยายผลความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
17/06/2565
สังเกตการณ์การจัดประชุมเลือกตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทย
16/06/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
16/06/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
15/06/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
13/06/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
08/06/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
02/06/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
27/05/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
07/02/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมบรรยายพิเศษแนะนำการเลือกตั้ง
04/02/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
29/01/2565
จัดประชุมระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
27/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
20/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
17/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
13/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
13/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
12/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
12/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
11/01/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook