Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ผอ.กกต.เขต และ กกต.เขต
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.เขต 2 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ประกาศสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.เขต 3 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ประกาศสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.เขต 1 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียง
ดาวน์โหลด 3962 ครั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.อบต. และนายก อบต.
ดาวน์โหลด 724 ครั้ง
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด 414 ครั้ง
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 476 ครั้ง
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 431 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลใหม่
ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.โคกหล่อ (ใหม่)
ดาวน์โหลด 584 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.โคกหล่อ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ดาวน์โหลด 484 ครั้ง
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. (ส.ถ.4/4)
ดาวน์โหลด 2403 ครั้ง
ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 948 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง
ดาวน์โหลด 662 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ตรัง
ดาวน์โหลด 1068 ครั้ง
ประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.อบจ.ตรัง และนายก อบจ.ตรัง
ดาวน์โหลด 554 ครั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.ทน.ตรัง และนายก ทน.ตรัง
ดาวน์โหลด 363 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook