Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
หมวดย่อย
   สถิติข้อมูลคะแนน สส./ สว./ประชามติ
   การมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
   คำวินิจฉัย กกต.
รายการบริการ/ข้อมูลการเลือกตั้งล่าสุด
คำวินิจฉัย กกต. ที่ 51/2562 (การเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3)
องค์การเอกชน
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
การถอดถอน ผถ./สถ.
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ดีเจประชาธิปไตย
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์
การคัดค้านการเลือกตั้ง
สถิติคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 กรกฎาคม 2554
สถิติคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน 2549
สถิติคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 กุมภาพันธ์ 2548
สถิติคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 มกราคม 2544
สถิติคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 เมษายน 2549
สถิติผลคะแนนเลือกตั้งสมชิกวุฒิสภา 4 มีนาคม พ.ศ.2543
สถิติผลคะแนนเลือกตั้งสมชิกวุฒิสภา 19 เมษายน พ.ศ.2549
สถิติผลคะแนนเลือกตั้งสมชิกวุฒิสภา 30 มีนาคม พ.ศ.2557
สถิติข้อมูลคะแนน สว.
สถิติข้อมูลคะแนน ประชามติ
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook