Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ความดี ทำให้สังคมน่าอยู่
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ช่องทางการติดต่อกองทุน
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองคืออะไร
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
การพัฒนาพรรคการเมือง สู่สถาบันทางการเมือง
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
อยากรู้ไหม รายได้พรรคการเมืองมาจากไหน
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร
สรุปประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด 1457 ครั้ง
สรุปมาตราสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด 949 ครั้ง
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 434 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
วารสารเลือกตั้ง เมืองตรัง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.57
ดาวน์โหลด 623 ครั้ง
วารสารเลือกตั้งเมืองตรัง..ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 56
ดาวน์โหลด 691 ครั้ง
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook