Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ความดี ทำให้สังคมน่าอยู่
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ช่องทางการติดต่อกองทุน
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองคืออะไร
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
การพัฒนาพรรคการเมือง สู่สถาบันทางการเมือง
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
อยากรู้ไหม รายได้พรรคการเมืองมาจากไหน
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร
สรุปประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด 1298 ครั้ง
สรุปมาตราสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด 939 ครั้ง
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 428 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
วารสารเลือกตั้ง เมืองตรัง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.57
ดาวน์โหลด 599 ครั้ง
วารสารเลือกตั้งเมืองตรัง..ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 56
ดาวน์โหลด 678 ครั้ง
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook