Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร
สรุปประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด 1207 ครั้ง
สรุปมาตราสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด 887 ครั้ง
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง
วารสารเลือกตั้ง เมืองตรัง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.57
ดาวน์โหลด 591 ครั้ง
วารสารเลือกตั้งเมืองตรัง..ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 56
ดาวน์โหลด 672 ครั้ง
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook