Logo
 
 
ข่าวประกาศ |
เมนูหลัก

มัลติมีเดีย
ปฏิทินกิจกรรม
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ข่าว/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
มัลติมีเดีย

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง
 
ข่าวประกวดราคา
 
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2566
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
21/03/2566
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตแผนที่แสดงรายละเอียดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 รูปแบบ (รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบ ก รูปแบบ ข) พร้อมข้อมูลพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตแผนที่แสดงรูปแบบ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 3 รูปแบบ (รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3) และข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนราษฎรในแต่ละรูปแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี รวม 10 เขตเลือกตั้ง จำนวน 3 รูปแบบ (รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 และรูปแบบ 3) พร้อมเอกสารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ HP รุ่น Laser M401 D หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.จว.ชบ. 0402-06-2555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ HP รุ่น Laser M401 D หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.จว.ชบ. 0402-05-2555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี
03/03/2566
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามโครงการตรวจติดตาม การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
28/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์) ในการจัดทำเอกสาร แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโปสเตอร์ สื่อ Mind Map และเอกสารประกอบการอบรม กปน.มืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2566
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)
08/02/2566
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook