Logo
 
 
ข่าวประกาศ |
เมนูหลัก

มัลติมีเดีย
ปฏิทินกิจกรรม
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 - 15:00 น.
วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ข่าว/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
มัลติมีเดีย

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง
 
ข่าวประกวดราคา
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี จำนวน 10 เขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบ
03/02/2566
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.เขต และ กกต.เขต ในการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชลบุรี เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566
02/02/2566
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี
15/12/2565
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่ง พนักงานบริการ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี
21/11/2565
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี
31/10/2565
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
20/10/2565
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดตกแต่งสวนบริเวณรอบอาคารและบริเวณหน้าเสาธงชาติพร้อมจัดเก็บทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/10/2565
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
28/09/2565
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕
28/09/2565
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑
28/09/2565
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ
28/09/2565
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
23/09/2565
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
07/09/2565
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
09/06/2565
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
รวมคำวินิจฉัย กกต.
05/04/2565
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
เตรียมพร้อมก่อนสมัครรับเลือกตั้ง เมืองพัทยา
29/03/2565
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
29/03/2565
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
29/03/2565
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
29/03/2565
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
29/03/2565
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook