Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
   ประกาศศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ลงพื้นที่สนับสนุนงาน ศส.ปชต.ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สนง.กกต.จว.สมุทรสงคราม
05/11/2565
ลงพื้นที่สนับสนุนงาน ศส.ปชต.ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สนง.กกต.จว.สุพรรณบุรี
04/11/2565
ครบทุกเรื่องเพื่อคุณ "แอปพลิเคชั่น OCPB CONNECT กับพี่ปกป้อง" โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
02/11/2565
การประชุมพนักงานศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
25/10/2565
การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
21/10/2565
อบรมเสริมสร้างความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดย ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ
30/08/2565
อบรมเสริมสร้างความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดย ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ
29/08/2565
สัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
26/08/2565
เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กศน.ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
26/06/2565
กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
25/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
20/06/2565
#ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 #รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง โทร 1444#
16/06/2565
อบวิทยากรประชาธิปไตยตำบล (วปต.) กศน.เมืองเพชรบุรี
10/06/2565
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ พัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย คือ ศส.ปชต.ต้นแบบ การอบรมกรรมการ ศส.ปชต.ต้นแบบและหรือกรรมการ ศส.ปชต. โดย กศน.เมืองเพชรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุม กศน.เมืองเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
อบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบล (วปต.) กศน.วังจันทร์ จังหวัดเพชรบุรี
09/06/2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ในการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ พัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย คือ ศส.ปชต.ต้นแบบ การอบรมกรรมการ ศส.ปชต.ต้นแบบและหรือกรรมการ ศส.ปชต. โดย กศน.ตำบลวังจันทร์ ได้ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุม อบต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
อบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบล (วปต.) จังหวัดกาญจนบุรี
08/06/2565
อบรมวิทยากรประชาธิปไคย(วปต.)
07/06/2565
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
22/05/2565
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
18/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
12/05/2565
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
13/04/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook