Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
   ประกาศศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
20/06/2565
#ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 #รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง โทร 1444#
16/06/2565
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
22/05/2565
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
18/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
12/05/2565
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
13/04/2565
รู้เรื่องเลือกตั้งกับสายด่วน 1444
13/04/2565
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
13/04/2565
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
13/04/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย กศน.อำเภอนครชัยศรี และ ศสร.1 เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมความรู้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระปกเกล้า Big Rock 1 (KPI)
02/04/2565
การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมวิทยากรตัวคูณสำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
21/03/2565
สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภานักเรียน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ถนนสามัคคี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
01/03/2565
กิจกรรม สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน พนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด
18/02/2565
กิจกรรม สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
14/02/2565
กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร พัฒนาสมรรถภนะและทักษะบุคคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT
01/02/2565
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28/11/2564
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28/11/2564
#ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส "ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง อบต.#รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง โทร.1444
17/11/2564
โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
15/11/2564
โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
12/11/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook