Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
13/04/2565
รู้เรื่องเลือกตั้งกับสายด่วน 1444
13/04/2565
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
13/04/2565
#เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง
13/04/2565
#ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส "ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง อบต.#รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง โทร.1444
17/11/2564
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบต.
29/10/2564
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้ง อบต
29/10/2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด
29/10/2564
เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote
29/10/2564
พบเห็นเหตุทุจริตการเลือกตั้ง รีบแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชัน ตาสับปะรด
29/10/2564
ตัวอย่างเครื่องหมาย กากบาทการลงคะแนนเลือกตั้ง
29/10/2564
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
28/09/2564
ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต.
28/09/2564
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.
28/09/2564
ภาพประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.
28/09/2564
คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต.
28/09/2564
รอบรู้สาระเลือกตั้ง อบต.
28/09/2564
ภาพประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.
28/09/2564
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
29/07/2564
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ www..ocsc.go.th/ethics/event สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
แบบสำรวจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
24/05/2564
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook