Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
20/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
12/05/2565
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง
04/10/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
04/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)12 ที่นั่ง(ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายางของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ (LED) สี ของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซฮร์สี ของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ขาว-ดำ ของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
23/02/2561
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook