Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ ศสร.1
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
คู่มือรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ชุดข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือสื่อมวลชนเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เลือกตั้ง อบต.
ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.
ร่วมป้องกันทุจริตเลือกตั้ง
รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต.
หนังสือกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักการเป็นพลเมืองดี
ดาวน์โหลด 395 ครั้ง
ต้นไม่ประชาธิปไตย
ดาวน์โหลด 2287 ครั้ง
สังคมประชาธิปไตย
จิตสำนึกสาธารณะ
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook