Logo
 
 

ข้อมูลสำนักงาน
ความเป็นมา


 
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย
สังกัดสำนักรณรงค์และเผยแพร่ ด้านกิจการการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ศูนย์การเรียนรู้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 มีภารกิจ
ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท
สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ตราด และชลบุรี
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook