Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แบบพิมพ์เกี่ยวกับการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 28 ต.ค. 2563

หัวข้อ
Download
01 แจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
02 แจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง
03 แจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
04 แจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
05 แจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
06 แบบพิมพ์บัญชีรายรับและรายจ่าย
07 ใบสำคัญรับเงิน

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook