Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
   ประกาศ
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี
   คู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ณ วิทยาเทคนิคสุพรรณบุรี
24/06/2565
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2565 รร.เทศบาล 3 วัดไซนาวาส
21/06/2565
สังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรมของพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
19/06/2565
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2565 รร.ไทยรัฐวิทยา 20
15/06/2565
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2565 รร.ไทยรัฐวิทยา 20
15/06/2565
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2565 รร.วัดองครักษ์
14/06/2565
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2565 รร.วัดบ้านไผ่เกาะโพธิ์งา่ม
13/06/2565
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองฯ ประจำปี 2565 ณ สนง.สาขาพรรคเพื่อคนไทย ลำดับที่ 3
10/06/2565
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2565 รร.บ้านสระ
10/06/2565
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองฯ ปี 2565 ณ สนง.สาขาเพื่อไทยรวมพลัง ลำดับที่ 4
09/06/2565
ขอเชิญชวนให้ดาวน์โหลด Application ฉลาดเลือก (Smart Vote)
09/06/2565
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนธรรมโชติ
09/06/2565
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองฯ ปี 2565 ณ สนง.สาขาพรรคสร้างชาติ ลำดับที่ 1
09/06/2565
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองฯ ณ สนง.พรรคมวลชนสยาม (ไทยสมาร์ท) ลำดับที่ 4
08/06/2565
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองฯ ณ สนง.พรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ 3
08/06/2565
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศุภลักษณ์
08/06/2565
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองฯ ณ สนง.พรรคไทยรักชาติ ลำดับที่ 8
07/06/2565
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองฯ ณ สนง.รักษ์ผืนป่า ลำดับที่ 1
07/06/2565
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
07/06/2565
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองฯ ณ สนง.พรรคพลังสหกรณ์ ลำดับที่ 2
06/06/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook