Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดบ้านสระ จังหวัดสุพรรณบุรี
26/05/2566
สำนักงาน กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี”
25/05/2566
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี
25/05/2566
สำนักงาน กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี”
19/05/2566
สำนักงาน กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
19/05/2566
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ)
15/05/2566
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ) จังหวัดสุพรรณบุรี
15/05/2566
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ) จังหวัดสุพรรณบุรี
15/05/2566
แถลงข่าวสรุปผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566
15/05/2566
ตรวจติดตามการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
14/05/2566
ตรวจติดตามการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
13/05/2566
สำนักงาน กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
12/05/2566
คณะผู้แทนจากมูลนิธิ ANFREL เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
12/05/2566
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
11/05/2566
ตรวจติดตามการส่งมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
11/05/2566
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตย
11/05/2566
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
10/05/2566
การอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report)
10/05/2566
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตย
10/05/2566
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ภายใช้ชื่อ Big Day Compaign “ขุนช้าง ขุนแผน ตอน วันทอง สองใบ ไปเลือกตั้ง”
09/05/2566
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook