Logo
 
 
    1     2  


 


 
 

 

 
 
 
 

.

 

 
 
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
31 มี.ค. 256307:30 - 08:00 น. เวลา 
งานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
26 มี.ค. 256310:00 - 12:00 น. เวลา 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
19 มี.ค. 256308:30 - 12:00 น. เวลา 
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
18 มี.ค. 256307:00 - 08:30 น. เวลา 
กิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)
26 ก.พ. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
19 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้ง/คะแนน

ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้าหลัก >> ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
28/03/2566
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
28/03/2566
ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
28/03/2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการตเมืองและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
03/02/2566
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสพรรณบุรี เรื่องการสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเฃตเลือกตั้ล
02/02/2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์
14/02/2565
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
04/10/2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม)
27/05/2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
29/04/2564
แบบฟอร์มบัญชีรายรับและรายจ่าย
23/04/2564
แผนการบริการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี
09/04/2564
ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
08/04/2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
01/02/2564
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สถ./ผถ. 4/2)
01/02/2564
กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ใหม่)
25/01/2564
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
14/12/2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
23/11/2563
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
30/10/2563
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
30/10/2563
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
30/10/2563
หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook