Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์สำหรับการแพร่ระบาดฯ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1,231 ชุด
02/05/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กิจกรรมรองที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
27/04/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนกิจกรรมรองที่ 2 รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมรองที่ 1.2 จีดกิจกรรมกรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
25/04/2566
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง มีนาคม 2566
21/04/2566
ประกาศแผนการจัดจ้าง การจัดจ้างผลิตเสื้อปฏิบัติการ ศส.ปชต (เสื้อกั๊ก)
21/04/2566
ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 4 ผลิตป้ายแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
21/04/2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
12/04/2566
การจัดจ้างพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
10/04/2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การสมัครบุคคลเพื่อรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน (ทดแทน)
23/02/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
10/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผังบริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
10/01/2565
แบบ บก 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
21/12/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25/11/2564
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
12/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ดีเซล ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/09/2564
ประกาศประกวดราคาการก่อสร้างผังบริเวณ สนง.กกต.จ.สุพรรณบุรี (e Bidding)
29/04/2564
ดาวน์โหลด 636 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา การก่อสร้างผังบริเวณ สนง.กกต.จ.สุพรรณบุรี
22/04/2564
ดาวน์โหลด 317 ครั้ง
ประกาศราคากลางผังบริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
07/04/2564
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3
10/07/2563
ดาวน์โหลด 400 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook