Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
   การเลือกตั้งท้องถิ่น
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
พรรคการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
สรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ปีที่ 23
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
รายการ กกต.ขอบอก EP : 20 "ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร สนง.กกต."
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 24 “ภารกิจประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยภายใต้สถานการณ์โควิด-19”
เปิดประตูสู่ กกต. EP:18 "การติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี"
เปิดประตูสู่ กกต. EP:23 "บทบทาผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"
เปิดประตูสู่ กกต. "การขับเคลื่อน สนง.กกต.ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"
กกต.ขอบอก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ท.และนายกเทศมนตรีต้องยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในกำหนด
กกต.ขอบอก 23 ปี สนง.กกต.
"ECT Transformation" สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ
เปิดประตูสู่ กกต. EP:20 "นโยบายและยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน กกต."
ภารกิจของสำนักพัฒนาเครือจ่ายการเลือกตั้ง
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
VDO กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.สุพรรณบุรี (Big Day)
VDO กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.สุพรรณบุรี (Big Day)
VDO พี่น้องภาคกลาง ร่วมใจไปเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.
VDO ร่วมใจใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.
VDO เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 20 ธันวา 63
VDOคนไทยร่วมใจไปเลือกตั้ง อบจ.
VDO กกต.เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.
MV เลือกตั้งทั้งอำเภอ cut down
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook