Logo
 
 
    1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
6 เม.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้ง ส.ส.
6 เม.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง
6 เม.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
6 เม.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 วันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี
6 เม.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
6 เม.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook