Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)
28/01/2565
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
04/10/2564
การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี(เพิ่มเติม)
27/05/2564
การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี(บางส่วน)
03/05/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
02/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
02/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสงสว่าง (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
02/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนสูง (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะยาว (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำพันชาด (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาสุก (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสามหมอ (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจำปี (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล (ผ.ถ./ส.ถ.) 4/4
01/03/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook