Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
18/04/2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)
28/01/2565
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร(รถตู้)
13/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณ พ.ศ.2564
24/05/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 งบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
03/12/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 งบประมาณ พ.ศ.2563
30/10/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 งบประมาณ พ.ศ.2563
04/08/2563
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานกรณีไปเป็นคณะ
10/04/2563
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
10/04/2563
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ
10/04/2563
แบบฟอร์มใบขอใช้รถ
10/04/2563
แบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุ
30/03/2563
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
30/03/2563
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
30/03/2563
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี
30/03/2563
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
30/03/2563
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
14/02/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ต่อ)
30/10/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 62-กันยายน 62)
30/10/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ
03/05/2561
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook