Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
คู่มือประชาชน “เลือกตั้ง อบต.”
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
คู่มือประชาชน “เลือกตั้งเทศบาล”
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
อินโฟกราฟฟิกเลือกตั้งท้องถิ่นอุดรธานี
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
แบบป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 63
คู่มือประชาชน “เลือกตั้ง อบจ.”
ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
คู่มือประชาชน “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น”
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
สื่อบรรยายเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิค
อุปกรณ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิค
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook